Faiba 4g-Safaricom, Airtel , Telkom Universal Harvilon MF833 4G MiFi

KSh6,700.00 Ex.VAT

Faiba 4g-Safaricom, Airtel , Telkom Universal Harvilon MF833 4G MiFi. Price in Kenya
Faiba 4g-Safaricom, Airtel , Telkom Universal Harvilon MF833 4G MiFi

KSh6,700.00 Ex.VAT